Galerie - Naše práce

Endodoncie:

Ošetření kořenových kanálků (tzv. endodoncie) – je nezbytné v případě, kdy kazivý proces již zasáhl tzv. zubní dřeň uvnitř zubu. Tento prostor pak pro přítomnost bakterií vyžaduje důkladnou dezinfekci a následné hermetické zaplnění. Toto ošetření je technicky i časově velmi náročné, může trvat v součtu několik hodin a pro jeho kvalitní odvedení je ideálně vhodné užití dentálního mikroskopu. Dentální mikroskop umožňuje zubnímu lékaři ošetřit pouhému oku často nedostupné partie kořenového systému zubu pod bezpečnou zrakovou kontrolou a v několikanásobném zvětšení.

Výplně:

Ukázky výplňové terapie estetickými fotokompozitními materiály.

Protetika:

Protetická část stomatologického ošetření probíhá vždy ve spolupráci s laboratoří, která zhotovuje individuální náhrady chybějících zubů, a to:
onlaye, overlaye, korunky, můstky, protézy nesené implantáty

Chirurgie a zavádění implantátů:

V naší praxi nabízíme náhradu chybějících zubů pomocí dentálních implantátů. Dnešní implantační systémy zaručují při dodržení správné zubní hygieny a správného implantologického konceptu dlouhodobě stabilní výsledky.

V oblasti dentoalveolární chirurgie naše ordinace spolupracuje se specializovanými externími lékaři. Jedná se nejčastěji o složitější případy vyjmutí zubů moudrosti apod.