Galerie - Naše práce

Endodoncie:

Ošetření kořenových kanálků (tzv. endodoncie) – je nezbytné v případě, kdy kazivý proces již zasáhl tzv. zubní dřeň uvnitř zubu. Tento prostor pak pro přítomnost bakterií vyžaduje důkladnou dezinfekci a následné hermetické zaplnění. Toto ošetření je technicky i časově velmi náročné, může trvat v součtu několik hodin a pro jeho kvalitní odvedení je ideálně vhodné užití dentálního mikroskopu. Dentální mikroskop umožňuje zubnímu lékaři ošetřit pouhému oku často nedostupné partie kořenového systému zubu pod bezpečnou zrakovou kontrolou a v několikanásobném zvětšení.

Výplně:

Ukázky výplňové terapie estetickými fotokompozitními materiály.

Protetika:

Protetická část stomatologického ošetření probíhá vždy ve spolupráci s laboratoří, která zhotovuje individuální náhrady chybějících zubů, a to:
onlaye, overlaye, korunky, můstky, protézy nesené implantáty

Parodontologie, plastická chirurgie parodontu a krytí obnažených krčků zubů:

Obor parodontologie se věnuje tkáním v okolí zubu. Nejčastějším onemocněním této oblasti je tzv. paradentóza. Toto zánětlivé onemocnění probíhá především mezi kořenem zubu a kostí, ve které je zub uložen. Jedná se o bakteriální zánět v jehož důsledku může dojít k postupnému rozpuštění kosti a poškození závěsného aparátu zubu. V konečném stadiu dochází k viklání zubu a k jeho ztrátě. Nabízíme ucelený koncept léčby podložený vědeckým hodnocením pro různé stupně tohoto onemocnění.

Dále provádíme chirurgické krytí obnažených krčků zubů s cílem opětovného dosažení co nejideálnějšího stavu tzv. červenobílé (dásňové) estetiky.

Chirurgie a zavádění implantátů:

V naší praxi nabízíme náhradu chybějících zubů pomocí dentálních implantátů. Dnešní implantační systémy zaručují při dodržení správné zubní hygieny a správného implantologického konceptu dlouhodobě stabilní výsledky.

V oblasti dentoalveolární chirurgie naše ordinace spolupracuje se specializovanými externími lékaři. Jedná se nejčastěji o složitější případy vyjmutí zubů moudrosti apod.